Startsida
Om webbplatsen
Dataverktyg
Datakällor
Inspiration
Rapporter, multimedia
Övrigt
 
 
Kontakt


Dataverktyg

Dataverktyget innehåller en mängd data från olika källor bl.a. en stor del av det som tidigare återfanns i "Hur mår Stockholm". Syftet är att du ska hitta data som intresserar dig och kunna visa dem på kartor och i olika typer av diagram samtidigt. Du ska också kunna kombinera data från olika källor och undersöka eventuella samband i punktdiagram. Om du vill visa data på annat sätt kan du spara ner dem på datorn och öppna dem i t.ex. excel. Du kan också ta skärmbilder av en kart- eller diagrambild och klistra in dem i en presentation. Glöm inte heller att det finns mer data än de förladdade, klicka på datasymbolen på övre raden och välj "Lägg till fler indikatorer...". Uppgifterna visas på två geografiska nivåer:

Kommunnivå: Kommuner i Stockholms län
Områdesnivå: Kommuner i Stockholms län förutom Stockholms stad som är indelad i 14 stadsdelar.

Observera att det bara går att studera data på en geografisk nivå i taget. Det går inte heller att använda dataverktyget på surfplattor

Det finns också ett mindre dataverktyg där data redovisas per fyra-årsperiod (flytande medelvärden), detta för att programvaran inte möjliggör två olika typer av tidsindelningar i samma dataverktyg.

Titta gärna på den här filmen för att komma igång med dataverktyget (8:24).